2015/05/09

Revoluce v psaní

Můj milý čtenáři. Musím tě zklamat, ale již nežiji v maďarské metropoli a tak tu žádné další veselé příhody z tohoto města nenajdeš. Nicméně jsem se dnes zde (především z pohodlnisti) rozhodl zadokumentovat takový malý, téměř roztomilý nápad, který vnikl v minulém týdnu na setkání mých spolustudentů miniakademie tvůrčího psaní Reného Nekudy.

Diskutovali jsme (čistě akademicky, samozřejmě) za jakých okolností by bylo možné napsat kolektivní dílo. Postupně jsme došli až k následujícímu modelu, který by možná i mohl fungovat:
  • Každý píše text po malých částech (řekněme 100 znaků).
  • V kterémkoli okamžiku se kdokoli jiný může zapojit do tvorby společného literárního útvaru tím, že prostě logicky naváže na některý předchozí část příběhu.
  • Tím vzniká ne jedna dějová linie, ale jakýsi strom alternativních vývojů děje.
  • Aby měl čtenář usnadněnou volbu kterou alternativou se dále vydat, každý celistvý kousek je možné ohodnotit.
Pro účely experimentování jsem si založil následující twitter účet: @twictionstory. Zkuste se zapojit i vy!

Žádné komentáře:

Okomentovat